Expert ansöker om konkurs

Tyvärr har inte Expert kunnat undvika konkurs och tydligen har detta diskuterats i flera månader och hotet om kunkurs legat i luften länge. I Onoffs konkurs förra året passade Expert…

Read More

Nästa stormarknad att göra konkurs?

Vem är nästa stormarknad som gör konkurs? Vad som liknar stormarknaderna är att samtliga presenterar liknande ekonomiska siffror och dessa är alla “röda”. Ska man se på onoff med omsättning…

Read More