Nästa stormarknad att göra konkurs?

Vem är nästa stormarknad som gör konkurs? Vad som liknar stormarknaderna är att samtliga presenterar liknande ekonomiska siffror och dessa är alla “röda”. Ska man se på onoff med omsättning…

Read More